Οδηγός Ελληνικών Επιχειρήσεων
Οδηγός Ελληνικών Επιχειρήσεων

ΕΡΕΥΝΗΣΤΕ:

 


Όροι Χρήσης Οδηγού Ελληνικών
eShops & Καταστημάτων

Η greek-biz.com προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω του Οδηγού Ελληνικών Επιχειρήσεων υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο greek-biz.com μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.  

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην υπηρεσία καταλόγου του greek -biz .com  συμφωνεί να:

α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το greek -biz .com  στις σχετικές αιτήσεις για την καταχώρηση της επιχείρησής τους στον κατάλογο και β) ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.  

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ
Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του greek -biz .com . Η greek -biz .com  δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της greek -biz .com  μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η greek -biz .com , για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες της greek -biz .com 

 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
Ο χρήστης του greek -biz .com  κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τη greek -biz .com  και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της greek -biz .com  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ της greek -biz .com
Η greek -biz .com  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
 
  ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ
Η greek -biz .com  δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στη greek -biz .com  και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ
 Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της greek-biz.com  
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο greek-biz.com αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη της greek-biz.com και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.


 

 

 Αρχική
 Οδηγίες Αναζήτησης
 ESHOPS ΣΚΟΠΟΣ
 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Ανακάλυψε πώς να αυξήσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου με ανέξοδους & ασυνήθιστους τρόπους

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Ζήτησε το Εντελώς Δωρεάν
η-Περιοδικό
€μπορικό Οπλοστάσιο
ΕΔΩ